Наукова школа П.Д. Лежнюка

Лежнюк П.Д.

Лежнюк П.Д.


Науковий напрям: оптимальне керування режимами електроенергетичних систем на основі критеріального методу.

Науковий напрям сформований на початку 80-х років. Суть його є в створенні методології та розробці засобів використання критеріального методу в задачах автоматизації оптимального керування, які дозволяють комплексно вирішити проблеми підвищення ефективності АСДУ ЕС. Отримані результати є новим внеском у розвиток теорії подібності та математичного моделювання стосовно задач ЕС.

 

До найвагоміших результатів, отриманих школою відносяться:

1. Методика застосування критеріального методу для автоматизації оптимального керування НР ЕС.
2. Методика і алгоритми одержання критеріальних моделей залежностей, які пов'язують оптимальні параметри об'єкта, що оптимізується, а також критерії подібності, які встановлюють, зокрема, подібність оптимальних режимів ЕС.
3. Принципи формалізації і моделювання факторів, які визначають міру і ефективність практичної реалізації оптимальних розв'язків, і методика врахування їх на стадії розрахунків оптимальних параметрів і формування законів оптимального керування.
4. Методика і алгоритми аналізу чутливості оптимальних розв'язків, метод розв'язування некоректних задач нелінійного програмування, сформульованих у відносних одиницях.
5. Комплекс алгоритмів і програм оптимізації і аналізу чутливості для АСДУ ЕС, орієнтованих на широке використання нових інформаційних технологій, мереж сучасних ПЕОМ і мікропроцесорних пристроїв.
6. Принципи побудови адаптивної системи автоматичного керування НР ЕС.

 

Публікації.

За матеріалами досліджень опубліковано понад 200 робіт, в тому числі в журналах "Электричество", "Известия АН СССР. Энергетика и транспорт", "Электронное моделирование", "Известия вузов. Энергетика", "Электрические станции", видані навчальні посібники і брошура, отримано АС на винахід.

 

Захистили кандидатські дисертації:

Нагул В.І., Остапчук Ж.І., Улітіч Н.В., Пауткіна Л.Р., Оболонський Д.І., Лагутін В.М., Зелінський В.Ц., Лук'яненко Ю.В., Аль-Тхаймер Абдалла (Іорданія), Жан-П'єр Нгома (Конго), Аль-Омарі Закарія (Іорданія), Абдаллах Джалал (Іорданія), Бевз С.В., Кулик В.В., Комар В.О., Остра Н.В., Собчук Н.В., Бурикін О.Б., Писклярова А.В., Нікіторович 0.В., Лесько В.О., Рубаненко О.О.

 

Джерело інформації: Сайт кафедри електричних станцій та систем

 
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

АвторизаціяХто на сайті

На даний момент 3 гостей на сайті